Translations:Faq/Calc/How to convert number text to numeric data/7/cs

From The Document Foundation Wiki
Jump to navigation Jump to search

Poznámka: samozřejmě to takto nefunguje, pokud čísla obsahují mix oddělovačů skupin a desetinných míst a jejich nahrazením by vznikly identické oddělovače.