Translations:Faq/Calc/How to convert number text to numeric data/9/cs

From The Document Foundation Wiki
Jump to: navigation, search

Pokud jsou vaše data výsledkem importu souboru CSV, možná jste si nevšimli, že v dialogovém oknu importu můžete vybrat umístění importu, aby odpovídalo umístění dat. To pomáhá rozpoznávat oddělovače desetinných míst a skupin, symboly měny a názvy dnů a měsíců v datech, čímž získáte správná numerická data. Některá data a měnové formáty jsou také rozpoznány, pouze pokud je zatržena možnost Detekce speciálních čísel (což pak opět může konvertovat text na čísla v případech, ve kterých to není žádoucí).