Translations:Faq/Draw/005/2/cs

From The Document Foundation Wiki
Jump to navigation Jump to search

Když otevřete obrázkový soubor v LibreOffice Draw, LibreOffice zobrazí nástrojovou lištu Obrázek. Jakmile je soubor obrázku otevřen, tak:

  1. zvolte v menu Nástroje ▸ Náhrada barev. Zobrazí se plovoucí okno Náhrada barev.
  2. Klikněte na ikonu v levém horním rohu zobrazeného okna [Kapátko];
    FAQ Draw 005a cs.png
  3. kliknutím vyberte v obrázku barvu, kterou chcete změnit. Tato barva bude automaticky přenesena do okna Kapátka;
  4. vyberte náhradní barvu v rozbalovacím seznamu Nahradit za...;
  5. pro provedení změny klikněte na tlačítko Nahradit;
  6. pokud se nic nestane nebo pokud se nezmění barva v celé vybrané barevné oblasti, zvyšte toleranci z výchozích 10%. Hodnota kolem 30% je obvykle účinná. Můžete zvýšit toleranci až do 99%, ale příliš velká hodnota může způsobit přebarvení větší oblasti, než jste původně zamýšleli;
  7. pro změnu další barvy, vyberte jiný barevný čtverec v okně Kapátko a zopakujte kroky 3 až 6. Nakonec klikněte na tlačítko Nahradit za... pro potvrzení vaší volby.