Translations:Faq/Draw/007/3/cs

From The Document Foundation Wiki
Jump to navigation Jump to search
  1. klikněte na obrázek a vyberte jej. Malé zelené čtevrečky ("úchyty") se objeví kolem obrázku;
  2. tažením jednoho z těchto čtverečků změníte velikost obrázku.