Translations:Faq/Draw/007/8/cs

From The Document Foundation Wiki
Jump to navigation Jump to search
  1. klikněte na obrázek a vyberte jej. Malé zelené čtevrečky ("úchyty") se objeví kolem obrázku;
  2. podržte klávesu ⇧ Shift;
  3. tažením jednoho z rohových čtverečků změníte velikost se zachováním poměru stran obrázků.