Translations:Faq/Draw/008/4/cs

From The Document Foundation Wiki
Jump to navigation Jump to search
  1. Z hlavního menu vyberte Soubor ▸ Exportovat;
  2. Z rozbalovacího seznamu Uložit jako typ vyberte formát, do kterého chcete kresbu uložit.
  3. Chcete-li exportovat pouze vybrané objekty, zaškrtněte volbu 'Výběr. Pro export celé kresby nechejte tuto volbu nezaškrtnutou.;
  4. Klikněte na Uložit.

V závislosti na zvoleném formátu exportu se může otevřít dialogové okno umožňující definovat vlastnosti obrázku (např. kvalitu, rozlišení, průhlednost ...).