Translations:Faq/Draw/008/4/da

From The Document Foundation Wiki
Jump to navigation Jump to search
  1. Vælg Filer ▸ Eksporter på hovedmenuen;
  2. Vælg den ønskede billedtype på rullelisten Filformat;
  3. Afkryds enten Markering for kun at eksportere de(t) valgte objekt(er) eller lad afkrydningsfeltet være tomt for at eksportere hele tegningen;
  4. Tryk på Gem.

Der åbnes et dialogfelt, hvor du specificerer de billedindstillinger (kvalitet, opløsning, transparens, …), der er tilgængelige i det valgte format.