Translations:Faq/Draw/105/2/da

From The Document Foundation Wiki
Jump to navigation Jump to search

[math]\displaystyle{ h=\mathit{a.}\sin \left(\frac{\Pi }{3}\right)=\mathit{a.}\sin \left(60\circ \right)=\mathit{a.}\frac{\sqrt{3}}{2}\approx a\times \mathrm{0.866} }[/math] hvor a repræsenter længden på en vilkårlig side i trekanten.