Translations:Faq/Draw/105/4/cs

From The Document Foundation Wiki
Jump to navigation Jump to search
  • klikněte na malý trojúhelník na pravé straně ikony Vložit základní tvary. Ze zobrazené nabídky zvolte ikonu Rovnoramenný trojúhelník a klikněte na ni.