Translations:Faq/General/004/1/pl

From The Document Foundation Wiki
Jump to navigation Jump to search

Na jakich platformach mogę uruchomić LibreOffice?

LibreOffice jest dostępny dla wszystkich głównych systemów operacyjnych, włączając:

  • Microsoft Windows 7 SP1 i wyższe (32 i 64-bit)
  • macOS 10.9 i wyższe (wydania oficjalne),
  • GNU/Linux (Debian, Ubuntu, Fedora, Suse, ...) (32 i 64-bit)
  • Android.

Wydania społecznościowe dla:

  • FreeBSD,
  • NetBSD i
  • OpenBSD
  • macOS 10.5 PowerPC (PPC)

są utrzymywane przez społeczności odpowiednich projektów.