Translations:Faq/General/012/5/cs

From The Document Foundation Wiki
Jump to: navigation, search

Formáty pro zpracování textu

  • formát Office Open XML Documents and Templates (*.docx, dotx) (strict OpenXML).
  • formát Microsoft Word 2007/2010 Documents and Templates (*.docx, *.dotx) (transitional OpenXML).
  • formát Microsoft Word 2003/2007 XML (*.xml).
  • formát Microsoft Word 97/2000/XP/2003 Documents and Templates (*.doc, *.dot).
  • formát Microsoft Word 6.0-95 Document (*.doc).
  • formát Microsoft WinWord 5 Document (*.doc).
  • formát Microsoft Rich Text Format (*.rtf).