Translations:Faq/General/028/2/cs

From The Document Foundation Wiki
Jump to navigation Jump to search
 • Styly
  • Word má pouze styly odstavců a znaků.
  • Writer používá styly stránek, které dokáží velmi pružně spravovat změny v rozvržení. Word pro tyto změny používá konce oddílů. Writer také používá konce oddílů, ale využívá je k ochraně části dokumentu nebo ke změně počtu sloupců na určitém počtu stránek.
  • Writer má i styly rámců (pro správu automatického formátování a zachování konzistence rovnic, obrázků atd.) a také styly odrážek.
 • Prohlížení dokumentu
  • Word má pět způsobů zobrazení dokumentu: Normální (nezohledňuje okraje), Webové (bez omezení výšky stránky), Stránka (zobrazení včetně hranic stránky), Čtení (zrcadlení stránek) a Rozvržení.
  • Writeru schází Normální režim zobrazení. Osnova dokumentu jako taková neexistuje. Osnova je nahrazena Navigátorem, který umožňuje (mimo jiné) zobrazit a upravovat rozvržení dokumentu (pořadí a strukturu), ale neumožňuje měnit texty nadpisů. Navigátor navíc umožňuje prohlížet nejen mezi kapitolami, ale také mezi tabulkami, obrázky, rovnicemi atd.
 • Použitelnost
  • Aktuální verze Wordu používá inovovaný způsob ovládání (tzv. ribbons), které může být z počátku matoucí.
  • Některé příkazy se nacházejí v naprosto odlišných částech nabídky
   • Rozložení  ▸ Vzhled stránky ve Wordu a Formát  ▸ Stránka ve Writeru
   • Revize  ▸ Sledovat změny ve Wordu a Úpravy  ▸ Sledování změn ve Writeru
 • Nástroje kreslení
  • Nástroje kreslení, které jsou použity ve Wordu, jsou lepší než ty, které jsou použité ve Writeru
  • Writer tento nedostatek kompenzuje modulem Draw, který je mnohem komplexnější a lepší (3D kreslení, konektory, atd.).
 • PDF
  • Aktuální verze Wordu umí ukládat dokument přímo do PDF, zatím co Writer toto dokáže od samotného začátku.
  • V LibreOffice můžete importovat PDF, ve Wordu nikoliv.