Translations:Faq/General/036/2/cs

From The Document Foundation Wiki
Jump to navigation Jump to search

Jestliže soubor mime.types (jehož cesta je definována v httpd.conf) nebosahuje definici vnd.oasis.opendocument, není doporučeno přidávat tuto definici přímo do tohoto souboru (který může být v budoucnu přepsán aktualizací Apache). Raději definici přidejte do konfigurace Apache httpd.conf.