Translations:Faq/General/045/31/cs

From The Document Foundation Wiki
Jump to navigation Jump to search

XML patří do třídy metajazyků, která je podmožinou SGML. Dobře, co je tedy SGML (Standard Generalized Markup Language - v překladu "standardní generalizovaný značkovací jazyk")? Jedná se o jazyk, který umožňuje vytvářet strukturované a modulární dokumenty. Konkrétně to znamená, že můžete vytvořit dokument z dat tak různorodých jako zvuk, data z databáze nebo text a obrázky. SGML byl definován pro široký okruh aplikací a musí být dlouhodobě udržován. Tento jazyk je docela rozsáhly a komplexní. XML bylo vytvořeno jako zjednodušení SGML.