Translations:Faq/General/045/36/cs

From The Document Foundation Wiki
Jump to navigation Jump to search

Proč XML?

Pokud se podíváte na úryvek XML výše, může vás překvapit několik věcí:

  • XML je čitelné vámi, ale i "stroji" (počítači, telefony atp.). Toto je jedna z velkých výhod.
  • Používá Unicode (Unicode: každý znak má své unikátní číslo, které platí bez ohledu na platformu, jazyk nebo program). To znamená, že může být uložen v různých typech kódování. V čem je rozdíl? Pravděpodobně víte, že dokumenty byly (stále jsou) kódovány v ASCII. Toto kódování však zvládá pouze jednu abecedu a jeden systém psaní. Uvedený kus kódu ukazuje kódování UTF-8, které podporuje více abeced.
  • XML je objektově orientovaný: namísto rozdělení dat na normalizované tabulky propojené relacemi, popisuje objekty (konkrétní a abstraktní) modelováním jejich vlastností tak, jak jsou, což umožňuje intuitivnější pochopení dokumentů XML.
  • Nakonec XML rozlišuje mezi obsahem a vzhledem, vzhled dat je poskytován jazyky třetích stran, jako je CSS nebo XSL.

...

  • pokud jde o softwarové komponenty, je XML nízkonákladové, což je říčinou jeho úspěšné integrace do IT průmyslu.