Translations:Faq/General/045/43/da

From The Document Foundation Wiki
Jump to: navigation, search

DTD'en vil specificere, hvilke elementer og attributter, der vil blive brugt i XML-dokumentet og vil beskrive dets struktur og indhold. DTD'en kan være internt i dokumentet (definitionerne er indeholdt i selve dokumentet) eller eksternt (det er placeret i en lokal fil eller kaldes af en URL). XML-standarden bemyndiger ikke DTD'en, og vi taler om et XML-dokument, hvis det har et gyldigt DTD eller et velformet XML-dokument, hvis det ikke indeholder den (men respekterer XML-standarden).