Translations:Faq/General/045/50/cs

From The Document Foundation Wiki
Jump to navigation Jump to search

XSL-FO : eXtensible Style Language for Formating Object

Jazyk pro definování prezentace obecných objektů (jako jsou seznamy, tabulky ...) často používaný pro výstup PDF. Následuje po XSLT transformaci a umožňuje vizuální interpretaci zpracovaných objektů.