Translations:Faq/General/045/52/cs

From The Document Foundation Wiki
Jump to navigation Jump to search

Oasis (Organisation for the Advancement of Structured Information Standard, v překladu Organizace pro rozvoj standardu strukturovaných informací) je celosvětové konsorcium, které řídí vývoj, konvergenci a přijetí standardů pro elektronické obchodování. Proto definuje standard XML. Tato definice je založena formátu souborů LibreOffice, které jsou otevřené a konzistentní s publikovaným DTD. Více informací můžete najít zde: http://www.oasis-open.org/committees/tc_home.php?wg_abbrev=office