Translations:Faq/General/104/13/cs

From The Document Foundation Wiki
Jump to navigation Jump to search
  • Uložte soubor ve formátu Text (*.txt), ale NE ve formátu Text - zvolit kódování (*.txt) a zavřete soubor.
  • Přejmenujte soubor na MujSlovnik.dic nebo mu dejte jiný smysluplný název. Například se může jmenovat chemie.dic a bude obsahovat názvy chemických sloučenin.
  • Vytvořte další soubor se stejným jménem jaký má soubor slovníku, ale s příponou AFF. Tento soubor musí minimálně obsahovat: