Translations:Faq/General/113/2/cs

From The Document Foundation Wiki
Jump to navigation Jump to search

Přípona souboru s rozšířením je .OXT. Ve skutečnosti se jedná o komprimovaný soubor obsahující všechny potřebné informace (knihovny, konfigurační data, typy knihoven, knihovny kódu v Basicu, dialogu atd.)