Translations:Faq/General/120/3/cs

From The Document Foundation Wiki
Jump to navigation Jump to search
  • Nástroje ▸ Přizpůsobit ▸ Klávesnice [Záložka].
  • Pomocí přepínače v pravém horním rohu okna vyberte modul, pro který chcete změnit zástupce, nebo vyberte LibreOffice, chcete-li nové zkratky použít na všechny moduly (Draw, Calc, Impress a Writer). Zkratky můžete změnit najednou pouze pro jeden označený modul. Chcete-li změnit zástupce jiného modulu nebo všech modulů, musíte znovu otevřít dialogové okno.
  • Vyberte Kategorii funkcionality.
  • Vyberte Funkce.
  • Vyberte Klávesovou zkratku, na kterou chcete použít funkcionalitu.
  • Klikněte na tlačítko Změnit.
  • Upravte tolik klávesových zkratek, kolik potřebujete.

Když skončíte, klikněte na OK.