Translations:Faq/General/150/4/cs

From The Document Foundation Wiki
Jump to navigation Jump to search

Řešení

Pro překonání tohoto problému je jednoduché řešení použití nového subsystému Windows pro Linux Environment, který je poskytnutý MS pro Windows 10. Možná budete muset tento subsystém nainstalovat, což je celkem jednoduché, pokud budete postupovat podle dokumentace na stránce https://docs.microsoft.com/en-us/windows/wsl/install-win10.