Translations:Faq/General/23/pl

From The Document Foundation Wiki
Jump to navigation Jump to search

Kiedy próbuje uruchomić LibreOffice na systemie Windows 10 z użyciem sysprep, program zawiesza się na kilka minut