Translations:Faq/General/Defender Controlled folder access exception/2/cs

From The Document Foundation Wiki
Jump to navigation Jump to search

Funkce Řízení přístupu ke složkám programu Defender může zamezit ukládání souborů do uživatelských složek. Toto omezení se projevuje zobrazením chyby "Obecná vstupní/výstupní chyba při pokusu o přístup k dokumentu" nebo "Soubor nenalezen".