Translations:Faq/General/Defender Controlled folder access exception/3/da

From The Document Foundation Wiki
Jump to navigation Jump to search

Nødløsningen til dette er at tilføje LibreOffices hovedmodul (C:\Program Files\LibreOffice\program\soffice.bin) til Defenderkontrolleret mappeadgangs udelukkelser. Se venligst detaljer i Artikel i Microsoft knowledge-base.