Translations:Faq/General/General Installation Issues (Windows)/14/cs

From The Document Foundation Wiki
Jump to navigation Jump to search

Pokud budete požádáni o předchozí instalační program (k tomu může dojít, pokud jste použili některé čisticí prostředky, které porušily vlastní mezipaměť instalačního programu systému Windows), můžete si stáhnout potřebný instalační program z Archivu stahování LibreOffice. Tento archiv obsahuje MSI balíčky s plnou verzí v názvu (např. "LibreOffice_6.1.3.2_Win_x64.msi"); což je rozdíl od balíčku nabízených ke stažení na stránce stažení LibreOffice, kde neobsahují čtvrtou číslici (např. LibreOffice_6.1.3_Win_x64.msi"). Možná budete muset přejmenovat stažené MSI, abyste odstranili poslední číslici, aby označení odpovídalo požadovanému názvu souboru.