Translations:Faq/General/General Installation Issues (Windows)/20/cs

From The Document Foundation Wiki
Jump to navigation Jump to search

Můžete také vyzkoušet logovat průběh instalaci pomocí spuštění instalace z příkazového řádku: