Translations:Faq/General/a11y/Java/13/cs

From The Document Foundation Wiki
Jump to navigation Jump to search

Tyto JRE instalátory pro Windows končí svou instalací zkopírováním spouštěcího programu do složek C:\Windows\System32 and C:\Windows\SysWOW64. Toto způsobuje problémy uživatelům závislým na LibreOffice Java Access Brdige. Jednoduše řečeno, volá se špatná verze JRE.