Translations:Faq/Impress/004/2/cs

From The Document Foundation Wiki
Jump to navigation Jump to search

Prvky, které budou společné pro všechny snímky (grafika, záhlaví, zápatí, číslo snímku, podpis, datum, ...), se vloží do předlohy snímků.

 • přepněte se do předlohy snímků pomocí Zobrazit ▸ Předloha snímku;
 • z menu vyberte prvek, který chcete použít: Snímek ▸ Prvky předlohy;
 • pomocí nabídky vyberte položky, které chcete zobrazit na snímcích Vložit ▸ Záhlaví a zápatí a vyplňte informace v tomto dialogu;
 • vložte grafiku, kterou chcete použít:
  • obdélník s přechodovou výplní
  • importovaný obrázek
  • logo
  • ...
 • pokud chcete umístit objekt do pozadí, klikněte na něj pravým tlačítkem a zvolte Uspořádat ▸ Odsunout do pozadí. Tento krok je volitelný, protože předloha snímku se použije pro pozadí snímků. Tento krok je možné použít pro uspořádání objektů na předloze snímku;
 • naformátujte pole pro nadpis a zvolte velikost, barvu a font písma;
 • přidejte text (použijte ikonu T z nástrojové lišty Kresba);
 • přidejte další informace pomocí volby Vložit ▸ Pole ▸ požadované informace (datum, autor, ...); a
 • pokud je předloha snímků hotova, zpět do editačního módu se vrátit kliknutím na tlačítko "Zavřít předlohu"