Translations:Faq/Impress/015/3/cs

From The Document Foundation Wiki
Jump to: navigation, search

Export do formátu HTML vyžaduje právo zápisu. Při exportu do HTML formátu je potřeba vytvořit jeden nebo více souborů ve vybrané složce. Jestliže nemáte právo zápisu do této složky, nemohou být soubory vytvořeny a zobrazí se tato zpráva. V průběhu exportu do HTML formátu je často potřeba vytvořit více soubor. Z tohoto důvodu je důrazně doporučeno vytvořit novou složku, do které soubory exportujete a tím se také vyhnete případnému omezení zápisu do této složky.