Translations:Faq/Impress/020/3/cs

From The Document Foundation Wiki
Jump to navigation Jump to search
    1. klikněte na tlačítko Přidat efekt,
    2. vyberte kategorii a efekt.
    3. potvrďte kliknutím na OK.
  1. U položky Spustit vyberte Po předchozím
  • Volbu Doba trvání použijte k nastavení délky trvání efektu.
  • Volbu Prodleva použijte k nastavení pauzy před spuštěním efektu.