Translations:Faq/Impress/100/3/cs

From The Document Foundation Wiki
Jump to navigation Jump to search

Nejprve musíte všechny přechody a animace v prezentaci nastavit tak, aby běžely zcela automaticky. Pokud máte toto nastaveno, nastavte pro nekonečné opakování prezentaci takto:

  • Zvolte nabídku Prezentace ▸ Nastavení prezentace
  • Pod volbou Režim prezentace vyberte Opakovat po;
  • Nastavte čas délky intervalu mezi koncem prezentace a opakovaným spuštěním prezentace.