Translations:Faq/Impress/106/5/da

From The Document Foundation Wiki
Jump to navigation Jump to search
    • Menu Ark ▸ Hyperlink til eksterne data. Brug knappen til at søge efter regnearket; de tilgængelige områder vises. Markér et, indstil opdateringshyppigheden og tryk på OK.
    • Som overgang for diasset, markerer du for eksempel Automatisk efter 1 sekund.
    • I Præsentation ▸ Præsentationsindstillinger ▸ Præsenstationstilstand vælger du Rundgang og gentag efter med en forsinkelse på 0 sekunder.