Translations:Faq/Math/001/3/cs

From The Document Foundation Wiki
Jump to: navigation, search

LibreOffice Math očekává pro všechny levé (otevírací) závorky stejné pravé (uzavírací) závorky. Pokud zapomenete závorku, Math zobrazí v místě chybějící závorky obrácený otazník. Obrácený otazník zmizí až ve chvíli, kdy je k otevírací závorce doplněná odpovídající uzavírací závorka. Toto chování je vhodné pro větší případů, kdy mají závorky matematický význam. I když nepárové závorky jsou někdy potřeba. V těchto případech závisí řešení na tom, zda potřebujete použít nezvětšitelnou zárovku či zvětšitelnou závorku.