Translations:Faq/Math/001/6/da

From The Document Foundation Wiki
Jump to: navigation, search

Med skalerbare klammer bruger du left og right-mathopmærkninger til at vise venstre- og højreklammer, fulgt af det symbol, der skal vises – vælg mellem (, ), [, ], lbrace, rbrace og none.