Translations:Faq/Math/004/1/cs

From The Document Foundation Wiki
Jump to navigation Jump to search

Když zadám 3xy, tak se číslice 3 zobrazí kurzívou. Proč?

LibreOffice Math podporuje víceznakové názvy proměnných, což je běžná praxe v mnoha oborech, např. v ekonomii. Pravidlo je, že název proměnné se skládá ze sekvence písmen, číslic a teček (první znak nemůže být tečka).