Translations:Faq/Writer/014/3/da

From The Document Foundation Wiki
Jump to navigation Jump to search
  1. placer markøren hvor som helst på tabellen
  2. højreklik for at få vist kontekstmenuen og vælg Tabelegenskaber
  3. i dialogeboksen, som åbnes, klikker du på fanebladet Tekstforløb
  4. i dialogboksen Tekstforløb aktiverer du Gentag tabeloverskrift
  5. indstil det antal linjer, du vil gentage
  6. klik på OK