Translations:Faq/Writer/110/5/da

From The Document Foundation Wiki
Jump to navigation Jump to search
  1. under fanebladet Elementer vælger du det niveau, du indstillede lige før (10);
  2. slet de overflødige elementer på linealen Struktur, klik en gang på dem og tryk så på tasten Suppr;
  3. under fanebladet Typografier vælger du det foruddefinerede niveau (10) og indstiller afsnitstypografien på niveau 1 til det (Indholdsfortegnelse niveau 1), sådan at layoutet er det samme for disse to niveauer i Indholdsfortegnelsen;
  4. tryk på OK.