Translations:Faq/Writer/159/2/da

From The Document Foundation Wiki
Jump to navigation Jump to search

Værktøjslinjen Tegning (Vis ▸ Værktøjslinjer ▸ Tegning) indeholder en værktøjslinje ved navn Forklaringer til højre for ikonet Rutediagrammer. På denne værktøjslinje findes en rullemenu kaldet Linjetyper. Linjetype-elementer så som Gennemgående, Ultrafin stiplet, Fin punkteret osv.. lader dig tegne forklaringer med forbindelser af forskellige former (tegn først, og skift så linjetype).