Translations:Faq/Writer/161/7/da

From The Document Foundation Wiki
Jump to navigation Jump to search

Fremgangsmåde

  1. klik på den kolonne, du vil slette (C i vores eksempel)
  2. hold Alt+Del nede i 3 sekunder og derefter < eller > Retningen bestemmer, i hvilken retningen tabellen vil skrumpe. For at opnå resultatet herover, vælger du >