Translations:Feature Comparison: LibreOffice - Microsoft Office/1005/cs

From The Document Foundation Wiki
Jump to navigation Jump to search

Windows a MacOS. Verze Windows a MacOS mají některé problémy s kompatibilitou formátu dokumentu, poněkud odlišné sady funkcí a rozdíly v uživatelském rozhraní; MacOS verze nezahrnuje databázovou aplikaci MS Access, nezahrnuje MS Publisher a také postrádá řadu dalších funkcí (viz níže). Nesrovnalosti/rozdíly ve verzích Windows, mezi prodávanou verzí „MS Office 2019“ a pronajímanou verzí „Office 365“: některé funkce jsou zahrnuty pouze do pronajímané verze (nově přidané funkce se liší také mezi systémy MacOS a MS Windows), což vede k nekonzistenci v sadě funkcí (viz níže).