Translations:Feature Comparison: LibreOffice - Microsoft Office/1277/sl

From The Document Foundation Wiki
Jump to navigation Jump to search

Večvrstični naslovi poglavij z dovoljenim prelomom vrstice kot ločilom med številko poglavja in njegovim naslovom (v pogovornem oknu Oštevilčevanje poglavij)