Translations:Feature Comparison: LibreOffice - Microsoft Office/1364/sl

From The Document Foundation Wiki
Jump to navigation Jump to search

Za operacije, ki vključujejo branje in nalaganje ali zapisovanje podatkov, kot so odpiranje datoteke, shranjevanje datoteke ali osveževanje podatkov, delitev operacije na dva procesa poveča hitrost izvajanja. Prvi proces pridobi podatke, drugi pa naloži podatke v ustrezno strukturo v pomnilniku ali zapiše podatke v datoteko. Na ta način takoj ko prvi proces prične z branjem dela podatkov, drugi proces že lahko takoj prične nalagati ali zapisovati te podatke, medtem ko prvi proces nadaljuje z branjem naslednjega dela podatkov. Prej je prvi proces moral zaključiti z branjem vseh podatkov v določenem odseku, preden je drugi proces lahko začel nalagati ta del podatkov v pomnilnik ali zapisovati podatke v datoteko.