Translations:Feature Comparison: LibreOffice - Microsoft Office/1393/cs

From The Document Foundation Wiki
Jump to navigation Jump to search

Více detailněji: Formáty čísel: flexibilnější použití „Formátovacího kódu“ pro vlastní úpravy, nuly na začátku, nastavení jazyka, procenta bez znaku procent, oddělovač tisíců; Písmo: přeškrtnutí písma, reliéf písma (reliéfní, ryté), obrys, stín, podtržení jednotlivých slov, nastavení mezer, úprava mezer mezi písmeny; Hranice: stín, mezery k obsahu; Ochrana: skrýt buňky při tisku.