Translations:Feature Comparison: LibreOffice - Microsoft Office/1555/cs

From The Document Foundation Wiki
Jump to navigation Jump to search
  • Power Detective vylepšuje funkce pro zobrazení provázání buněk.
  • GeOOo umožňuje vytvářet tématické mapy v LibreOffice.
  • CorelPolyGUI: Zlepšení grafů spojnic trendů: polynomiální linie trendu, vynucení průniku trendové linie a klouzavý průměr linie trendu (většina z těchto funkcionalit je vložena v LibreOffice 4.2)
  • PalOOCa OLAP Calc Extension: Připojení Calc pro přístup k serverům OLAP kompatibilním s Palo nebo XMLA.
  • SMF extension: Přidá do Calc funkce, které umožňují načítání dat z akciového trhu.
  • Display Formula and Result (Value) simultaneously - souběžné zobrazení vzorců a výsledků (hodnot)
  • Digitizer of XY chart - extrakce souřadnic bodů [X, Y] z naskenovaného grafu.