Translations:Feature Comparison: LibreOffice - Microsoft Office/1555/sl

From The Document Foundation Wiki
Jump to navigation Jump to search
  • Power Detective razširi funkcionalnost Detektiva (Sledi predhodnikom/odvisnikom);
  • GeOOo omogoča ustvarjanje tematskih zemljevidov z LibreOffice;
  • CorelPolyGUI: izboljšane trendne črte v Chartu: polinomska trendna črta, vsili presečišče trendne črte in trendna črta drsečega povprečja (večina teh funkcionalnosti je vključena v LibreOffice 4.2);
  • PalOOCa OLAP Calc Extension: povezovanje programa Calc z dostopom do strežnikov OLAP z možnostmi Palo ali XMLA;
  • SMF extension: dodatne funkcije za Calc, ki omogočajo pridobivanje podatkov borznih trgov;
  • Display Formula and Result (Value) simultaneously: hkratno prikazovanje formule in rezultata (vrednosti);
  • Digitizer of XY chart - digitalizator grafikona XY.