Translations:QA/BugReport/1/nl

From The Document Foundation Wiki
Jump to navigation Jump to search

LibreOffice Bug Reports

 Algemene opmerking: deze pagina is gebaseerd op de Engelstalige versie. Het is niet uitgesloten dat de Engelstalige 
informatie (waaraan veel meer mensen werken) inmiddels wat is veranderd of uitgebreid. Niettenmin: het hier onder staande is een belangrijke start voor een goed begrip en nuttige bijdrage aan een kwalitatief
goede LibreOffice!