Translations:QA/BugReport/30/tr

From The Document Foundation Wiki
Jump to navigation Jump to search

"Uzun Tanımlama" veya "Tanımlama" alanında hatanın tekrarlanması için gerekli adımları yazın.

  • Numaralandırılmış liste kullanın
  • Bir şeyin gerçekleşmesi için kesin yöntemi belirtin. Örneğin "Open document" yerine "In new empty LibO Spreadsheet document, use menu File > Open (LibO dialog) > file type "Text documents" > select attached sample document > double click" gibi kesin bir ifade kullanın.