Translations:QA/BugReport/82/cs

From The Document Foundation Wiki
Jump to: navigation, search
  • Vyvarujte se zveřejňování komentářů typu „já také“ bez dalších užitečných informací.
    Výjimkou je komentování chyby, která dosud nebyla potvrzena (je ve stavu UNCONFIRMED). V takovém případě uveďte reprodukční kroky (nebo potvrďte kroky poskytnuté původním oznamovatelem) a nastavte hlášení status NEW (NOVÝ). V případě, že kroky k reprodukování chyby nejsou jasné, může se bug rychle vrátit zpět do stavu NEEDINFO, proto je nezbytné poskytnout dobrý a jednoduše reprodukovatelný postup k vyvolání chyby.
  • Vyhněte se přidávání komentářů typu „máme zde 1000 stanic a pouze tato chyba nám brání v migraci“, protože neobsahuje žádné další informace týkající se QA nebo priority problému.