Translations:QA/BugTriage/104/cs

From The Document Foundation Wiki
Jump to navigation Jump to search

Tyto chyby jsou označeny jako possibleRegression (možnáRegrese), což je automatický stav daný v BSA, pokud uživatel, který chybu hlásil, řekl, že v konkrétní verzi nebyla chyba přítomna. Pokud je chyba regrese, mělo by být klíčové slovo "possibleRegression" (možná regrese) odstraněno a do klíčových slov by mělo být přidáno slovo "regression" (regrese).